Affärsutveckling

Tankar om de utvecklingsbehov ditt bolag har leder ofta till:

  • Kartläggning av dagsläget genom en SWOT,
  • Analys för det fortsatta arbetet,
  • En prioritering av vad som är viktigast att ta tag i.
  • Upprättandet av en handlingsplan.
  • Utse vem och hur handlingsplanen skall genomföras.
  • Kommunicera med alla medarbetare.
  • Mäta och följa upp resultatet.

Jag erbjuder mig att tillsammans med era medarbetare genomföra denna process och har gjort det kontinuerligt under mina 35 år i näringslivet och i många olika branscher.