Coachning

Executive coaching / Coachning

Tankar om att skaffa en coach är ett bra 1:a steg mot dina eller ditt Bolags mål.

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller grupp att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå uppsatta mål. Coachning skapar medvetenhet genom att ställa öppna, korta och raka frågor. Med ökad medvetenhet ökar också dina möjligheter att välja. Coachning hjälper Dig att omsätta nya insikter i handling och Du lär dig kontinuerligt mer. I Coachningsprocessen sätts tydliga uppföljningsbara mål upp. Den coachande samtalstekniken är idag validerad genom mängder av forskning. Forskning som visar att måluppfyllelse genom coachning skapar mer kreativitet och en bättre förmåga att nyttja individens inneboende resurser.

 

Det jag kan erbjuda är mina år av egen näringslivserfarenhet som innebär att jag kan sätta mig in i din situation eller kontext. Hur fungerar din relation till styrelsen, din ordförande eller ägargruppen?   Oavsett så har jag erfarenhet av de flesta sammanhang.

 

Boka en tid så tar vi tillsammans tag i ditt dilemma.