Tankar

35 års industrierfarenhet.

Koncern- och VD-erfarenhet. Företagsbyggare – från idé

till produktionsanläggning. Utlandsarbete och internationell mfö och sälj.

Har arbetat med dussinet globala företag på fyra kontinenter.

Min absoluta övertygelse är att ALLT och ALLA kan förändras, utvecklas och växa.

Din resa till framgång stöttar jag genom coachning, mentorskap eller rådgivning.

Din lust till förändring, tillsammans med min strategiska erfarenhet gör att vi når dina mål.

Boka en tid så skapar vi en plan för din framgång.

Mina tjänster

Varför heter företaget Tankar?

Under segling över Bottniska viken vred sig och ökade vindarna. Sjön blev krabb och svårseglad. En segling som skulle ha tagit ca 10 timmar tog över 20 timmar. På småtimmarna siktades ett fyrljus som säkert guidade mig in till den yttersta ön norr om Pietarsaari (Jakobstad) i  Österbotten. Fyren hette Tankar och stod där tryggt och stabilt på klippan och vägledde mig in till hamnen. 

För mig blev då fyren en symbol för vägledning.

Genom åren har jag arbetat med en mängd olika företag i olika branscher.
Arbete från koncernnivå till projekt och min roll har varit rådgivande, coachande, förhandlande, säljande och sakkunnig. Dessutom har jag jobbat med 20 – 25 olika företag i tidiga skeden.

Om mig

Jag har arbetat 35 år inom näringslivet främst som VD i företag stadda i expansion, utveckling och förändring. Mina uppdrag har varit internationella och har därför bott en tid i USA där jag arbetade som interim chef och affärsutvecklare. I Sverige har jag också arbetat som interim VD i flera företag i olika branscher. Jag har byggt upp en inkubator där coaching av dussintals start-up företag ingick för att se företagen växa till att bli SME-företag, varav flera gjort bra exits. Uppdragen har medfört styrelsearbete i drygt ett dussin bolagsstyrelser som ledamot eller ordförande, dessutom som adjungerad i ytterligare ett dussin bolag. I alla de företag jag arbetat med har fokus varit att få såväl bolaget som dess medarbetare att växa till sin fulla kapacitet. En väsentlig del av framgångarna har gått ut på att hjälpa medarbetare att flytta sina gränser.

Med den erfarenhet som VD, styrelseledamot och styrelseordförande inom näringslivet, mest internationellt, vill jag nu mer aktivt dela med mig av de strategiska erfarenheter som jag samlat på mig genom åren. Det gör jag genom att erbjuda Coaching, Mentorskap, Affärsrådgivning, Bolagsstyrning och Utbildning. Den strategiska erfarenhet som jag samlat på mig gör att jag är väl förtrogen med en VDs, chefs, ledares eller styrelseledamots ansvar och befogenheter. Både i med- och motgång, i konflikter och då allt är lugnt. Erfarenheten från ett antal turnaround managementuppdrag där en del inte har gått att vända, med konkurs till efterföljd är även det en värdefull erfarenhet.

Dina mål kan vara att komma till rätta med ett dagsaktuellt problem eller att staka ut en plan för ett långsiktigt mål.  Även om jag fokuserar på att coacha ledare och chefer så kan jag stödja människor i livsfrågor, motivationsfrågor, målsättning och självsäkerhet.

Jag är civilingenjör, med flera ledarskapsutbildningar i bagaget, bl a UGL – Utveckling grupp & ledarskap. Har genomgått StyrelseAkademiens samtliga nivåer på Styrelseutbildning och är internationellt certifierad ACC coach av ICF, International Coach Federation.

”Personen Jan är uppskattad för sin energi, entusiasm, humor och positiva syn på allt. Detta skapar en genuin trygghet hos kunder och klienter vilket är grunden för dem att tänja på sina gränser och växa till sin fulla potential.”

                         Läs mer på linkedin

Kontakta mig

Oavsett vilka tankar du har, tveka inte att kontakta mig.

Jan Wicén

070-581 01 13

jan@tankar.se

www.tankar.se