Bolagsstyrning

Tankar på att utveckla ett bolags styrning leder oftast till:

 • Ett aktivt styrelsearbete
 • Utbildade styrelseledamöter   
 • Ett genomtänkt Ägardirektiv som pekar ut vart bolaget ska på 5-8 år sikt.
 • En bra Strategiplan med tydliga strategier som anger vad bolaget skall göra för att nå Ägardirektivets uppsatta mål 3-5 år fram i tiden.
 • En handlingskraftig Affärsplan som beskriver hur medarbetarna under VD:s ledning ska arbeta för att uppnå Strategiplanens uppsatta mål.
 • Väl fungerande Team i såväl styrelse som operativ ledning.

Jag erbjuder:

 • Min erfarenhet som styrelseledamot i er styrelse
 • Styrelseutbildningar
 • Stöd vid upprättande av ägardirektiv
 • En process och stöd för framtagning av strategiplaner
 • Stöd till vd för framtagning av affärsplan
 • Teambildning på djupet som varar. 

Mitt erbjudande grundar sig på min erfarenhet av strategiska arbete i dussintals bolag och styrelser genom åren, mina olika styrelseutbildningar på StyrelseAkademien och ordförandekurs på Michaël Berglund Boardvalue samt min UGL utbildning.