Mentorskap

Mentorskap

Tankar om Ditt behov av informella råd och vägledning är första steget mot en Mentor relation som bidrar till att överkomma Dina utmaningar, vidga dina gränser och nå Dina mål.

Känner Du dig som ung chef att du inte riktigt räcker till? Behöver Du någon att bolla idéer med innan Du drar dem inför styrelsen eller sjösätter dem? Kontakta mig då.

Känner Du som senior chef att det verkligen är nya tider nu? Att det som var OK förr inte alls är det nu? Känner Du dig allt mer utsatt och osäker och behöver någon som förstår din kontext att bolla med? Kontakta mig då.

Som Mentor kan och förstår jag Din kontext för jag har själv varit i Din där.

Jag erbjuder Dig ett Mentorskap baserat på mina strategiska erfarenheter av att vara VD, styrelseledamot och chef. Jag har många mil benen från olika branscher, internationellt, inom ledarskap, marknadsföring och försäljning samt teknikutveckling och produktion.